Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Zamestnanci SBS

  • Služby pri ochrane zabezpečujeme osobami bezúhonnými v produktívnom veku, fyzicky zdatnými, odborne spôsobilými s preukazmi odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách č. 473/2005 Z. z.
  • Pracovníci sú počas strážnej služby vystrojení uniformou s viditeľným označením SBS, detektívna služba v civile s preukazom s fotografiou. Vo výzbroji pre strážnu službu môže byť tomfa /obušok/, slzotvorný plyn, elektrický paralyzér, putá, mobilný telefón, cvičený pes, prípadne krátka strelná zbraň. Podľa potreby a požiadaviek klienta.

 

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x