Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Riadenie a kontrola pracovníkov SBS

  • Pracovníkov SBS bezprostredne riadi regionálny zástupca, ktorý vykonáva kontrolu výkonu služby v dennej i nočnej dobe, plánuje služby pričom vychádza z požiadaviek klienta.
  • Zo strany klienta má právo vykonávať kontrolu a riadenie pracovníkov SBS, riaditeľ a ďalšie osoby, ktoré sú uvedené v zmluve o zabezpečení ochrany osôb a majetku.
  • Postup pri vykonávaní kontroly a riadení pracovníkov SBS je zahrnutý v zmluve.

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x