Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:

HATRIX, s.r.o.
Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Pobočka:

Šoltésovej 421, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK58 0900 0000 0003 6357 6105

IČO: 36483770
DIČ: SK 2021707226

Telefón/fax/mobil: 

+421 53 4298750
+421 910 556565
+421 911 300700

e-mail: hatrix@hatrix.sk

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x