Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Požiadavky na klienta

  • Pred začatím služby poskytnúť potrebné informácie o objekte, plány, náčrty a dokumentáciu súvisiacu s ochranou objektu, vnútorné smernice objednávateľa.
  • Zabezpečiť uzamykateľnosť jednotlivých priestorov v chránenom objekte a kľúčový režim, zoznam zodpovedných osôb.
  • Poskytnúť priestory pre službu, prístup k sociálnemu a hygienickému zariadeniu, prípadne poskytnúť unimobunku so základným vybavením pre strážnu službu na stavbe.
  • Určiť zodpovedného zamestnanca pre operatívne riešenie vzniknutých problémov a skvalitňovanie výkonu služby pri ochrane majetku zákazníka a výkone služby.

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x