Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Služby

Charakteristika poskytovaných služieb

HATRIX, s.r.o. zabezpečuje podľa požiadaviek zákazníka plnenie nasledovných úloh:

  • Strážnu službu v civilnom odeve skryte pre obchodné domy
  • Zabezpečenie ochrany objektu kamerovým systémom
  • Strážnu službu k zabezpečeniu ochrany podnikov, stavieb a stavenísk, skladov a predajní formou :

a) statickou na pevnom stanovišti
b) pohyblivá v strážnom objekte
c) uniformovaná otvorená
d) kombinovaná s pevným stanovišťom a obchôdzkami
e) ostatné, podľa požiadania klienta

  • Fyzickú ochranu majetku a osôb
  • Čistiace a upratovacie služby

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x