Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Identifikačné údaje

HATRIX, spoločnosť s.r.o. v Spišskej Novej Vsi je súkromná bezpečnostná služba, ktorá zabezpečuje ochranu osôb a majetku. Je držiteľom oprávnenia podnikať v zmysle zákona súkromných bezpečnostných službách č.473/2005 Z.z. a je držiteľom strážnej licencie č. PS 001495 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, na vykonávanie strážnej služby. Riadená je osobami s dlhoročnou praxou v bezpečnostných službách, na profesionálnej úrovni. Svoje služby poskytujeme právnickým i fyzickým osobám, advokátom, komerčným právnikom a exekútorom.

V zmluvných otázkach zastupuje SBS HATRIX, s.r.o. konateľ.

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK58 0900 0000 0003 6357 6105

IČO: 36483770
IČ DPH: SK 2021707226

     

 

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x