Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

dovoľte mi, aby sme Vám predstavili spoločnosť HATRIX s.r.o. Prešov. Hatrix s.r.o. vznikla zápisom
do Obchodného registra SR dňa 06. 02. 2003. Svojou činnosťou sa prednostne zameriava na výkon
strážnej a detektívnej služby. Spoločnosť je držiteľom licencie na Strážnu službu č. PS 000385, licencie
na Detektívnu službu č. PD 000355.
Spoločnosť je tiež držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa č. SP-BP-843-4/2011-C
vydaným NBU. V súčasnom období rieši komplexne úlohy na úseku ochrany majetku a osôb s
teritoriálnou pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.
Sídlo spoločnosti je v Prešove a vysunuté pracovisko v Košiciach.

V rámci našej činnosti prevádzkujeme:

  • stredisko registrácie poplachov (pult centrálnej ochrany a video pult centrálnej ochrany) - sprostredkujeme cez našu dcérsku spoločnosť
  • komplexnú strážnu a detektívnu službu (SS a DS)
  • prevozy peňazí, cenín a majetku
  • montáž a servis poplachových a kamerových systémov (narušenie ochrannej zóny a pod.)
  • dochádzkové systémy s napojením na mzdovú a personálnu agendu
  • spracovanie bezpečnostných projektov

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x