Strážna A
DETEKTíVNA
SLUžBA
PREVOZ PEŇAZÍ,
CENíN A
MAJETKU
poplachové a
kamerové
systémy

Technická služba

Profesionálni a pravidelne odborne školení pracovníci vykonávajú montáž, údržbu a servis technických prostriedkov ochrany a kamerových systémov. Prevádzkujeme najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany s prenosom signálu v sieti mobilného operátora cez GPRS a v mnohých mestách v SR vykonávame odborný zásah v narušených objektoch. Výkon strážnej služby dopĺňame technickými prostriedkami pre efektívnu ochranu Vášho majetku.

Výpis udalostí

V rámci poskytovania našich služieb zákazníkom používame najmodernejšie technológie. Dnes už nepotrebujete žiadať o výpis udalostí vo Vašom objekte (zakódovanie, odkódovanie, poplach, porucha). Po prihlásení prideleným menom a heslom si môžete sami skontrolovať správy z Vášho objektu, ktoré boli zaslané na náš najmodernejší pult centralizovanej ochrany.

Ponúkame najmodernejší spôsob ochrany objektov pomocou vybudovaných poplachových systémov nahlásenia narušenia (PSN) a pripojených na stredisko registrácie poplachov (SRP).

V auguste 2005 sme spustili do prevádzky prevratnú technológiu prenosu signálov zo strážených objektov prostredníctvom siete mobilného operátora.

Od doterajšieho spôsobu sa líši hlavne:

  • rýchlosťou prenosu – dátový prenos GPRS cez vlastné APN,
  • kompletnosťou prenosu – prenášajú sa všetky údaje z objektu (príchod, odchod, poplach, porucha…),
  • najvyššou spoľahlivosťou a bezpečnosťou – používame komunikáciu SIM to SIM výhradne z vlastných SIM kariet s pevnými IP adresami,
  • nezávislosťou – nie je potrebná žiadna pevná linka,
  • všestrannosťou – komunikátor dokáže spolupracovať s najrozšírenejšími typmi zabezpečovacích ústrední,
  • trvalou komunikáciou – ochrana prenosovej cesty a samotného zabezpečovacieho systému.

Všetky prípadné otázky ohľadom našej cenovej ponuky a Vašich požiadaviek zodpovieme pri osobnej návšteve.

Veríme, že sme vyvolali záujem o naše služby a tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu.

Najvyššia bezpečnosť tohto systému už oslovila bankové inštitúcie, ktoré začali využívať naše služby. K spoľahlivému a dokonalému systému ochrany Vášho objektu stačí naozaj málo. Ak Vás tento materiál oslovil, kontaktujte nás. Po obdržaní objednávky zabezpečíme všetky potrebné kroky k pripojeniu Vášho objektu na naše stredisko registrácie poplachov.

Súčasťou tohto systému je aj video pult centrálnej ochrany objektov, kde sa priamo zo stráženého objektu prenáša reálny obraz a operátor PCO ihneď vidí situáciu v stráženom objekte a ďalšie činnosti následne vykonáva v spolupráci s motorizovanou zásahovou jednotkou.

 

SBS HATRIX, s.r.o. pri poskytovaní služieb na úseku ochrany majetku a osôb úzko spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými 
službami v iných regiónoch, ako i Mestskou a štátnou políciou MV SR.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x